Lưu trữ tháng Tháng Ba 2018

Học bổng ngành Mạng viễn thông và Machine learning

Học bổng Tiến sĩ toàn phần thuộc chương trình H2020 tại Đại học Queen’s Belfast, Vương quốc Anh với tổng giá trị lên đến £170,000 bảng Anh trong 03 năm (miễn học phí và £25,000/năm). Ứng viên đạt học bổng sẽ làm việc trong lĩnh vực tối ưu thời gian thực và machine learning. Chi […]

Hội nghị INISCOM 2018

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 của Liên minh đổi mới sáng tạo Châu Âu (EAI) về Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh (INISCOM 2018) sẽ được tổ chức bởi Đại học Duy Tân, tài trợ bởi EAI và dự án thuộc Chương trình Kết nối Xây dựng Môi trường nghiên cứu, […]

Tóm tắt dự án IoT-RESA

IoT-RESA: Hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng, hiệu quả và an toàn dựa trên nền tảng Internet Vạn vật là dự án thuộc Chương trình Kết nối Xây dựng Môi trường nghiên cứu, trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam. Khoản tài trợ được cấp bởi Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược […]

Chương trình Kết nối Xây dựng Môi trường nghiên cứu

Hỗ trợ REL thuộc Chương trình Phát triển chuyên môn và găn kết cộng đồng (PDE) của Quỹ Newton, cung cấp bởi Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp thuộc Chính phủ Vương quốc Anh và do Hội đồng Anh triển khai. Quỹ Newton xây dựng hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng […]