Lưu trữ tháng Tháng Bảy 2018

Khảo sát hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “IoT-RESA: Hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng, hiệu quả và an toàn dựa trên nền tảng Internet Vạn vật”, nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Duy Tân và ĐH Nông Lâm đã cùng phối hợp thực hiện bước đầu khảo sát và đề xuất giải pháp […]