Lưu trữ thể loại: Newton-Liên kết môi trường NC

vi

Lễ khởi động Dự án Nghiên cứu Đồng bằng của Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới của Vương quốc Anh

Thứ Tư, ngày 15/1/2020, nhận lời mời bởi Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam (Mr Gareth Ward), GS. TS. Nguyễn Trung Việt (Đại học Thủy Lợi) đã đến dự Lễ khởi động Dự án Nghiên cứu Đồng bằng thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới của Vương quốc Anh. Dự án được […]

Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Trường Đại học Thủy lợi làm việc với Đại học tổng hợp Queen’s Belfast (QUB) và Hội đồng thành phố Belfast, Vương quốc Anh

Sáng 04/12/2019, Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài cùng Lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi đã tham dự Hội thảo Anh-Việt lần thứ hai về sử dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (BD) và công nghệ 5G trong phòng, chống thiên tai. Lãnh đạo Đại […]

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG TRONG TƯƠNG LAI”

Với mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Duy Tân luôn chú trọng việc tổ chức triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học làm cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, phục vụ […]

Nhà khoa học trẻ tích cực kết nối giữa Vương Quốc Anh với Việt Nam

Giáo sư Dương Quang Trung là một trường hợp thành công điển hình trong chương trình nâng cao năng lực cho các nhà khoa học trẻ của Hội đồng Anh. Cùng với nguồn tài trợ từ Quỹ Newton, Giáo sư Dương Quang Trung đang kiến tạo các cơ hội học tập, nghiên cứu, kết nối […]

Thiết kế và triển khai dự án nhà nấm thông minh áp dụng công nghệ IoT

1. MỤC TIÊU DỰ ÁN Lắp đặt, sử dụng hệ thống Smart Mushroom trong trại trồng nấm nhằm tạo ra mô hình trồng nấm tự động, được giám sát bằng công nghệ IoT (Internet Of Things). Đánh giá hiệu quả sản xuất giữa phương thức sản xuất thủ công và phương thức sản xuất sử […]

Tóm tắt dự án IoT-RESA

IoT-RESA: Hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng, hiệu quả và an toàn dựa trên nền tảng Internet Vạn vật là dự án thuộc Chương trình Kết nối Xây dựng Môi trường nghiên cứu, trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam. Khoản tài trợ được cấp bởi Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược […]